Wateringen

Kern Wateringen17. Hof van de Wateringhe
Hof van de Wateringhe is een groene, ruim opgezette buurt in wording naast het VELO-terrein, tussen de Erasmusweg en de Noordweg. Deze parkachtige wijk met jaren dertig architectuur sluit goed aan bij de kern van Wateringen en de omgeving rond de Ambachtsweg. Hier komen twee onder één kapwoningen, herenhuizen, eengezinswoningen en appartementen. In totaal gaat het om 131 koop- en 36 huurwoningen, waarvan de bouw inmiddels in volle gang is. Naar verwachting worden de eerste woningen dit voorjaar opgeleverd . Aan de voorbereiding van het appartementencomplex, vlakbij de Noordweg, wordt hard gewerkt het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze bouw van start gaat. Meer informatie kunt u Vinden op www.hofvandewateringhe.nl

18. Juliahof
Sinds 2003 is de voormalige gemeente Wateringen bezig met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Juliahof. Deze wijk komt aan de noordkant van Wateringen, tussen de Kwaklaan, Noordweg en het Oosteinde. Hier worden zo’n 450 woningen gebouwd, waarvan 30% in de sociale sector en 70% in de vrije sector. Uitgangspunten bij het ontwerp van de wijk waren: behoud van de dorpse identiteit van Wateringen en het groene karakter van Westland. Hierdoor onderscheidt Juliahof zich duidelijk van de naastgelegen wijk Wateringse Veld. Er is eveneens ruimte gereserveerd voor maatschappelijke voorzieningen en uitbreiding van de St. Jan de Doper begraafplaats. In juli 2009 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Op 15 oktober 2009. sloeg wethouder Duijvestijn, samen met de ontwikkelende partijen en toekomstige bewoners, de eerste paal. De eerste fase bestaat uit de bouw var. 164 woningen, die eind 2010, begin 2011 klaar zijn. Naar verwachting gaat in mei/juni van dit jaar de bouw van nog eens achttien eengezinswoningen van start. Meer informatie over de woningen in
Juliahof vindt u op www.juliahof.nl

20. De Waterman
Zwembad De Waterman is een openluchtzwembad aan de Dorpskade in Wateringen. De locatie is 1,8 ha groot en heeft twee baden en een speel/ligweide. De initiatiefgroep Villa Waterman Aquarius Natuurlijk (VWAN) presenteerde op 30 juni 2009 de plannen voor ‘De nieuwe Waterman’ aan de raad. De raadsleden reageerden positief. De gemeente liet in juli 2009 de initiatiefgroep VWAN weten dat zij verder kan met de planvorming, al heeft de gemeente daar wel voorwaarden aan verbonden. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om tot een intentieovereenkomst tussen de gemeente en de initiatiefgroep VWAN te komen. In een intentieovereenkomst worden afspraken over een later te sluiten overeenkomst vastgelegd.

21. Oranjewijk
Aan de noordrand van Wateringen ligt de vooroorlogse Oranjewijk. Een groot deel van de vijfhonderd woningen van Woningcorporatie Wonen Wateringen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De woningen zijn klein, sanitaire voorzieningen zijn verouderd en de technische staat van de woningen vraagt om verbetering. Om de Oranjewijk weer ‘kleur’ te geven, wordt de wijk de komende tien jaar vernieuwd. Wonen Wateringen heeft het masterplan bijna klaar. Hierin zijn impressies te zien van de toekomstige Oranjewijk. Het masterplan wordt naar verwachting in 2010 vastgesteld. In totaal worden 125 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Andere woningen worden gerenoveerd of krijgen een grote onderhoudsbeurt. Meer informatie over de ontwikkelingen in de Oranjewijk kunt u vinden op de website www.deoranjewijkkrijgtweerkleur.nl.

22. Wijkpark
Wijkpark ligt aan het Oosteinde, ter hoogte van de Kwaklaan, achter verzorgingshuis De Ark. Het is een voormalig glastuinbouwgebied dat is omgevormd tot een woningbouwlocatie. In Wijkpark zijn vrije kavels uitgegeven en patiowoningen en appartementen gebouwd. Inmiddels is alles verkocht op enkele appartementen na Wijkpark kenmerkt zich door veel water en groen. Momenteel legt de gemeente de laatste hand aan de beplanting en een fietsverbinding met de Bovendijk. In de loop van dit jaar is Wijkpark helemaal klaar.

23. TenneT
Tussen de A4, Wippolderlaan en het Wateringse Veld wordt nog steeds gewerkt aan het nieuwe transformatiestation. Dit station vormt een schakel in het elektriciteitstracé ‘Zuid ring Randstad’, dat onder Delft door van Zoetermeer (Bleiswijk) naar Wateringen en Westland lOOpt. Het tracé tussen Westerlee De Lier en Wateringen verbindt het transformatiestation ‘Westerlee’ met het nieuwe transformatiestation in Wateringen. Het tracé heeft een totale lengte van acht kilometer en komt helemaal onder de grond te liggen. Dit tracé is nodig vanwege de groeiende teruglevering van tuinders aan het elektriciteitsnet.

19. Herinrichting Kwaklaan
Tijdens de bouw van de wijk Korte Mouwen (Wateringse Veld) is de Kwaklaan afgesloten voor alle verkeer. Eind december 2009 zijn de laatste woningen in de wijk Korte Mouwen opgeleverd, waarna de Kwaklaan weer voor alle verkeer is opengesteld.

24. IRG Wateringveldse Polder
In het gebied Wateringveldse Polder wordt ter verbetering van de ontsluiting van de dorpskern Kwintsheul, het bedrijventerrein Bovendijk en het glastuinbouwgebied aldaar een nieuwe weg aangelegd tussen de Bovendijk en de Veilingroute (N222). Deze weg komt ongeveer 100 meter ten noordoosten van het boezemkanaal Lange Watering te liggen. Daarnaast worden er een tweetal zogenaamde insteekwegen aangelegd als locale ontsluiting van de daar aanwezige glastuinbouwbedrijven en wordt de Middenzwet (deel voormalige Middenweg) voorzien van een viertal uitwijkplaatsen. Een groot deel van één van de insteekwegen, te weten het deel tussen de Van Luijklaan en de Van Steekelenburglaan, is reèds in 2006 aangelegd. Deze weg draagt inmiddels de naam Van der Dussenlaan. In maart vorig jaar is met de aanleg van de ontsluitingsweg gestart. Echter, vanwege ingediende bezwaren tegen het bestemmingsplan, moest de aanleg worden stil gelegd. Verwacht wordt dat de Raad van State begin dit jaar uitspraak doet in deze zaak. Bij een voor de gemeente positieve uitspraak kan na de komende zomer weer met de aanleg worden begonnen en kan medio 2011 de weg voor het verkeer worden opengesteld.

Bron: Kernenbulletin Gemeente Westland