Kern 's-Gravenzande
32. Tuinveld
Waar vroeger in ’s-Gravenzande kassen stonden, tussen de Koningin Julianaweg, de Hoflaan en de Boerenlaan, ontstaat een mooie nieuwe woonwijk: Tuinveld. Tuinveld is een groene wijk. Een belangrijke blikvanger is de ’s-Gravenzandsevaart met langs de oevers weelderige fruitbomen. De boomgaard is een mooie link met de geschiedenis van de locatie, waar ook vroeger al fruitbomen stonden. Dwars door het plan loopt ook de Atlantikwall. Deze oude tankgracht maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Vesting Hoek van Holland, als onderdeel van de verdedigingslinie die de Duitse bezetters hebben opgericht tegen eventuele aanvallen van de geallieerden.

Alle informatie over dit plan is hier beschikbaar of onder het kopje ‘Nieuwbouwprojecten > ‘s-Gravenzande – Tuinveld’ in de menubalk.

35. Tuinveld Oost (voorheen Oosterbuurt)
Het plangebied Tuinveld Oost (voorheen Oosterbuurt) wordt begrensd door de Van Gochstraat, voor een deel de Hagemanstraat, de Rijnvaartweg en de Koningin Julianaweg. In Tuinveld Oost wordt een deel van de huurwoningen van Arcade Wonen vervangen door nieuwe eensgezinswoningen en appartementen in de huur- en koopsector. Ook komt hier een kinderdagverblijf met daarboven twaalf wooneenheden. Er worden zo’n 25 koop- en 35 huurappartementen gebouwd en circa 58 eensgezinswoningen, zowel huur als koop. Particuliere woningen zijn, op een incidentele woning na, niet in het plan betrokken. De appartementen liggen aan de groenstrook van de Rijnvaartweg. De bouwvergunning voor het totale plan is in december 2009 ingediend. Inmiddels is de bestemmingsplanprocedure ‘Woonkern ‘s-Gravenzande’, waar Tuinveld Oost deel van uitmaakt, gestart. De bouwvergunning kan worden verleend als het bestemmingsplan is vastgesteld. Naar verwachting kan eind 2010 worden gestart met de bouw. Begin 2010 organiseert Arcade een informatieavond.

Centrumplan ‘s-Gravenzande
Gemeente en middenstandsvereniging willen het centrum van ‘s-Gravenzande levendiger maken, zodat inwoners hier weer met plezier winkelen. Ook wordt het centrum daarmee aantrekkelijker voor toeristen, recreanten en nieuwe ondernemers. Doorgaand verkeerd wordt het liefst naar de buitenrand verplaatst en de parkeergelegenheid verbeterd. De deelprojecten van het centrumplan op een rij:

Winkelgebied
Er wordt hard gewerkt aan een voorlopig ontwerpen voor het winkelgebied. Dankzij onderzoek en overleg tussen ontwikkelaar, begeleidingscommissie en gemeente is inzicht ontstaan in de sterke en zwakke kanten van het stedenbouwkundige ontwerp. Om ervoor te zorgen dat ‘s-Gravenzande in de toekomst haar eigen identiteit behoudt, is daarnaast het Ruimtelijk Ontwikkelingskader ‘s-Gravenzande beschreven. Dit is de basis voor het bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan is klaar. Beide plannen zijn op 30 september 2009 gepresenteerd en lagen tot 30 oktober ter inzage. Inmiddels zijn de inspraakreacties beantwoord en deze worden, voor zover mogelijk, verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. In het 2e kwartaal 2010 organiseert de gemeente een tweede informatieavond over het winkelgebied. Dan presenteert de gemeente het voorlopig ontwerp, inclusief een 3D model en maquette.

Herontwikkeling voormalig P/A van der Kooij-locatie
Ten aanzien van de herontwikkeling van de voormalige Opeldealerlocatie, gelegen tussen de Sand-Ambachtstraat en de Langestraat, zal naar verwachting in de eerste helft 2010 overeenstemming worden bereikt tussen de gemeente en ontwikkelaar. Na ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst kan gestart worden met deze herontwikkeling. Het stedenbouwkundig plan voorziet in de ontwikkeling van 12 starters appartementen, 18 appartementen voor begeleid wonen t.b.v. verstandelijk gehandicapten en 2 herenhuizen aan de zijde van de Langestraat. Het binnengebied wordt ingericht als hofje met parkeerplaatsen en veel groen.

Nieuwbouw appartementsgebouw ‘Hoogenburgh’ (Horticooplocatie)
Op de ‘Horticooplocatie’, het gebied gelegen tussen de Veilingkade, Hoflaan en het gebouw de Rederijker, worden plannen uitgewerkt om een drietal appartementengebouwen te realiseren. Het gaat om twee appartementgebouwen met in totaal 18 appartementen en 6 starterswoningen en langs de Hoflaan, ter hoogte van nummer 24, een klein appartementengebouw met zeven starterswoningen. De bebouwing aan het Vaartplein blijft gehandhaafd. Het complex dat de naam ‘Hoogenburgh’ heeft gekregen zal gaan bestaan uit een begane grond etage met drie verdiepingen, afgewerkt met een kapconstructie. De gemeente Westland is op dit moment in onderhandeling met projectontwikkelaars om deze locatie te ontwikkelen en een fraaie, bij de omgeving passende, uitstraling te geven.

Bron: Kernenbulletin Gemeente Westland