Naaldwijk

Kern Naaldwijk26. De Secretaris
Het plan voor De Secretaris bestaat uit twee delen, waarin zowel woningen als bedrijfsruimten worden gerealiseerd. In totaal komen er 151 koopwoningen, waaronder sociale koop en woningen in de middeldure en dure sector. Daarnaast is 3.000 m2 gereserveerd voor bedrijfsruimten, met name bestemd voor grootschalige detailhandel en zakelijke dienstverlening. Onder De Secretaris komt een parkeerkelder, die hoort bij de 151 woningen, met ruimte voor zo’n 235 auto’s. Daarnaast worden op de locatie nog zo’n tachtig parkeerplaatsen aangelegd. In maart 2008 ging de bouw van de eerste 59 appartementen (fase lA) van start. Deze worden, als alles volgens de plannen verloopt, medio 2010 opgeleverd. Meer informatie over De Secretaris kunt u vinden op de website www.desecretarisnaaldwijk.nl

26. Heeren van Naeldwijck
In het centrum van Naaldwijk, op de hoek van de Koningsstraat en het Verhagenplein, komt Heeren van Naeldwijck. In 2005 dienden ING Real Estate en Weba een bouwaanvraag in voor dit plan. Omdat diverse partijen wijzigingen voorstelden, liep het plan de nodige vertraging op. Vanwege veranderingen in de markt is opnieuw een aantal wijzigingen aangebracht. Het plan is nu om hier 94 woningen te bouwen, zowel in de sociale als middeldure en dure huur· en koopsector. In totaal worden 123 parkeerplaatsen aangelegd, waarvan het grootste deel in de parkeerkelder. De aangepaste bouwaanvraag wordt in het eerste kwartaal van 2010 ingediend. De verwachting is dat de bouw eind juni 2010 van start gaat.

27. Hoogeland
Project Hoogeland wordt begrensd door de Galgeweg, het Galgepad, de Kruisbroekweg; Middelbroekweg, Burgemeester Elsenweg en sportpark ‘De Hoge Bomen’. Hoogeland is ondermeer bestemd voor woningbouw, onderwijsvoorzieningen en een woon-zorgzone. Verkoop van de eerste woningen start naar verwachting nog dit jaar. Het gebied wordt in vier kleinere gebieden ontwikkeld. Het gaat allereerst om het gebied ten westen van de Galgeweg, waar het politiebureau staat. Hier verrees in 2009 het nieuwe notaris- en advocatenkantoor van Westland Partners. Bij gebied 2 gaat het om de omgeving van het voormalige proefstation en de Zuidweg. Lentiz Onderwijsgroep en de Interconfessionele Scholengemeenschap Westland bieden hier hun onderwijs inmiddels aan vanuit een nieuwe locatie. Daarnaast is hier ruimte voor ongeveer tweehonderd woningen. Het derde gebied ligt ten zuiden van de Druivenstraat. Dit wordt opnieuw ingericht. Het eerste bouwproject is de nieuwbouw van De Naaldhorst Zorginstelling Pieter van Foreest en woningcorporatie Vestia Westland ontwikkelden een plan voor een verpleeghuis en een appartementencomplex met op de begane grond (zorg)voorzieningen, inclusief parkeergarage. De bouw gaat in het eerste kwartaal van 2010 van start. Daarna worden hier – verspreid over een aantal jaren – nog zo’n zevenhonderd woningen gebouwd. Het làatste gebied ligt rond de Tiendweg. Na verplaatsing van De Naaldhorst en de scholengemeenschap ontstaat hier ruimte voor kéintoren en zo’n 150 woningen.

26. Nieuw gemeentehuis / plan Verdilaan
Op 7 juli 2009 heeft de gemeenteraad uitgebreid gedebatteerd over de projecten ‘Nieuw gemeentehuis’ en ‘Verdilaan’ . Hier is geen nieuw besluit uit voortgekomen. Het college van burgemeester en wethouders is nog steeds van mening dat de Verdilaan de beste plek is voor het nieuwe gemeentehuis. Er wordt nu onderzocht hoe het gebouw efficiënter en goedkoper kan worden gerealiseerd zonder in te leveren op kwaliteit. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de architect. Uitgangspunt is en blijft dat het nieuwe gemeentehuis en het plan Verdilaan worden gerealiseerd binnen de kaders die de gemeenteraad in 2008 heeft gesteld.

26. Centrumplan Naaldwijk
Naast de plannen rond de Verdilaan en het gemeentehuis, heeft Naaldwijk ook een apart centrumplan. In dit plan gaat het om de projecten De Secretaris, Heeren van Naeldwijck, Emmaplein en de omgeving SeGretaris Verhoeffweg – Zuideinde.

26. Emmaplein & Secretaris Verhoeffweg – Zuideinde
Woningcorporatie Vestia bezit woningen aan het Emmaplein die sterk verouderd zijn. Vestia is daarom bezig met plannen voor vervangende nieuwbouw. Hierin wordt ook nieuwbouw van de Cl000·supermarkt betrokken. De locatie tussen de Secretaris Verhoeffweg, het Zuideinde, de Naaldwijkse Vaart en de bestaande bebouwing van de ‘s-Gravenzandse weg heeft momenteel voornamelijk een bedrijven bestemming. Deze bestemming past niet goed bij de ligging in het centrum van Naaldwijk. Om het gebied beter in te passen in het centrum, wordt gewerkt aan transformatie van het gebied van bedrijvigheid naar woningbouw. Wat betreft de verdere uitwerking van deze plannen zijn er momenteel geen concrete ontwikkelingen te melden.

29. IRG De Baak
In tuinbouwgebied De Baak vond de reconstructie van de Rijnsburgerweg en de aansluiting van deze weg op de Zwartendijk plaats. Met de reconstructie van het kruispunt is de verkeerveiligheid sterk verbeterd. De Rijnburgerweg zelf is van een smal weggetje van krap drie meter breed veranderd in een weg van 5,50 meter breed met fietsstroken en ruime bermen. Komende maanden ondergaat ook het eerste deel van de Baakwoning – het deel tussen de Rijnsburgerweg en het hefbrugje – een complete reconstructie. Dit deel van de laan wordt eveneens verbreed. Verder wordt het deel van de Baakwoning, tussen het hefbrugje en de (hoofd) Baakwoning, voorzien van nieuw asfalt.

30. De Woerd
Aan de noordkant van Naaldwijk wordt in de Boschpolder bedrijventerrein De Woerd uitgebreid. Op de plaats waar eerder glastuinbouwbedrijven waren gevestigd, worden nu bedrijven, woon-werkcombinaties en woningen gebouwd. Het grootste gedeelte van de bedrijfsruimten en de met wonen geschakelde bedrijfsruimten is inmiddels gerealiseerd. De bouw van de woningen is inmiddels in volle gang.

27. Woerdblok
Ten noorden van de bebouwde kom – tussen de Geestweg, Kleine Achterweg, Grote Woerdlaan en De Lage Woerd – verrijst de wijk Woerdblok. In totaal komen hier ruim 970 woningen. De nieuwe aula op de begraafplaats is inmiddels in gebruik genomen, evenals de nieuwe Brede School, de Bernadetteschool, inclusief kinderopvang. De bouw van het voorzieningeneiland, met onder andere de nieuwe Pijletuinenhof, moet nog beginnen. Zorginstelling Careyn en woningcorporatie Arcade werken hard aan een haalbaar plan. Het voorlopige programma bestaat uit zorgeenheden voor zowel lichte als zware zorg, inclusief woonruimte als vervanging voor de Pijletuinenhof. Ook komen hier koopappartementen, het Centrum voor Jeugd & Gezin en mogelijk een AHOED. Deze afkorting staat voor Apotheek en Huisartsen Onder Eén Dak.

Waterrijk
Na Waterwijk (fase 1) en Zandstrand (fase 2) is ook Waterrijk (fase 3) grotendeels opgeleverd. In 2009 betrokken bijna 250 huishoudens hun nieuw.e woning in Woerd blok. Voor het appartementencomplex langs de Zand- en Waterweg, dat verhuurd wordt door woningcorporatie Staedion, worden momenteel de procedures doorlopen. Naar verwachting start de bouw halverwege dit jaar. Vervolgens verrijzen aan de rand van het gebied nog 23 vrijstaande en geschakelde woningen. Een deel gaat naar verwachting binnenkort in de verkoop.

Zandheuvel
De ontwikkeling van de vierde fase, Zandheuvel, liep enige vertraging op. De ontwikkelaar peilde de interesse voor de geplande woningen via internet en besloot om de woningontwerpen aan te passen. Het vastgestelde stedenbouwkundigplan blijft in tact. Naar verwachting wordt voor de zomer nog een informatieavond georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. De aanleg van de parkzone tussen Waterrijk en Zandheuvel zou pas na realisatie van Zandheuvel worden aangelegd. Omdat deze aanleg nog even op zich laat wachten, en er een grote behoefte is aan speelvoorzieningen, is besloten het park
eerder aan te leggen. We verwachten dat het park met speelvoorzieningen dit voorjaar wordt opgeleverd. Meer informatie over de ontwikkelingen in Woerdblok vindt u op de website: www.woerdblok.nl

Bron: Kernenbulletin Gemeente Westland