Monster

Kern Monster

40. Duingeest
Duingeest, ten zuidwesten van Monster, wordt ontwikkeld door Ontwikkelingsmaatschappij het ‘Nieuwe Westland BV’. Het plan is onderdeel van de zogeheten Poelzone. In Duingeest worden ongeveer 240 woningen gebouwd, waarvan 100 appartementen. Ook wordt de Vlotwatering verlegd en verbreed. Dit is nodig in verband met het nieuwe gemaal van het Hoogheemraadschap van Delfland, dat in combinatie met Duingeest wordt gerealiseerd. Ten slotte komt er een ecologische zon met een nieuwe fietsverbinding tussen de ‘s-Gravenzandseweg en het fietspad door de duinen. Bouwfonds Ontwikkeling BV bouwt de woningen. Deze ontwikkelaar won met de inzending ‘In de geest van Duingeest’ de door ONW BV gehouden ontwikkelingscompetitie. De bouwgrond is inmiddels aan Bouwfonds overgedragen. Bouwfonds heeft een woonwensenonderzoek gehouden onder een aantal mensen die in het plan geinteresseerd zijn. Op basis van de uitkomsten zijn vier architecten nu bezig met de definitieve woningontwerpen. Bouwfonds start begin dit jaar met de verkoop van de woningen. Kijk voor meer informatie op www.duingeest.nl.

39. De Duinen
Het gebied De Duinen ligt in Monster tussen het centrum van het kustdorp en het Haagse Kijkduin. Hier kunnen toekomstige bewoners hun woonwensen realiseren op een eigen bouwkavel. In De Duinen worden villa’s gebouwd en er zijn bouwkavels in de verkoop. Inmiddels zijn er nieuwe duinen aangelegd. Deze zijn voorzien van beplanting die van nature voorkomen in dit gebied. In de eerste jaren zullen vooral de kruiden en struiken het beeld bepalen; naarmate de tijd vordert groeien de stuiken meer naar elkaar toe en worden bomen hoger. Uiteindelijk ontstaat een echt duinlandschap, dat de basis vormt voor het wonen in De Duinen. De eerste toekomstige bewoners zullen naar verwachting in de loop van dit jaar starten met de bouw van hun zelf ontworpen duinvilla. De komende tijd gaan meer particuliere bouwkavels op verschillende plekken in de verkoop. Ook zal de ontwikkeling van het eertse woningbouwproject, bestaande uit circa 35 vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen, van start gaan. De Duinen is een project van de Westlandse Zoom. Kijk voor meer informatie op www.westlandsezoom.nl.

38. Westerhonk
Op de locatie Westerhonk is een woonzorgcentrum voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking gevestigd. De afgelopen jaren is de eigenaar van het terrein, de ‘s-Herenloo zorggroep, begonnen met de zogenaamde transformatie van het terrein. Men wil van een geisoleerde zorginstelling, een terrein maken dat zich opent richting de samenleving. Al in 1991 zijn de eerste stappen gezet door een klein complex sociale woningen op het terrein te bouwen, in 1998 gevolgd door de bouw van nog eens 90 woningen. Samen vormen ze het Veld, het Eiland en de Hoevelaan. Momenteel wordt gewerkt aan een plan voor ongeveer 311 woningen verdeeld in 55 zorgwoningen en 256 huizen die op de woningmarkt worden aangeboden. Om de bouw mogelijk te maken, is het bestemmingsplan ‘woongebied Polanen’ opgesteld. Eerst worden de zorgaccomodaties vernieuwd. Dit gebeurt in fasen. Het eerste complex is al klaar en de bouw van de andere 2 is in volle gang. Oplevering hiervan wordt verwachting in 2010. Als alles volgens plan verloopt, worden de woningen tussen 2010 en 2015 gebouwd.

37. Centrumplan Monster
Er wordt hard gewerkt om het centrum van Monster weer ‘op de kaart’ te zetten. Dit gaat niet vanzelf. Af en toe moeten de Monstenaren enige overlast voor lief nemen, maar daar staat wel wat tegenover. Als vervolg op de Grote Geest Noord, wooncomplex Masemude en Choorstraat I, worden de volgende projecten ontwikkeld:

Plan Hoogvliet
In april 2009 is een begin gemaakt met de uitbreiding van de supermarkt, de aanleg van ondergrondse parkeerplaatsen en de bouw van 17 bovenwoningen. De bouw vordert gestaat en wordt waarschijnlijk begin 2011 afgerond.

Initatieven Jan Borgdorff
Op initiatief van Jan Borgdorff van het gelijknamige makelaarskantoor, zijn twee panden in de Zeestraat gesloopt om plaats te maken voor twee winkelpanden met drie bovenwoningen in de huursector. Ook Zeestraat 3 en Molenstraat 6 worden op zijn initiatief vervangen door nieuwbouw. De bouwvergunning is inmiddels
verleend. De vergunningsprocedyre voor de nieuwbouw van Kerkplein 10 en 12, voorheen Van der Wel en makelaarskantoor Borgdorff, loopt nog.

Choorstraat II
De Montessorischool heeft in 2008 haar pand aan de Choorstraat verlaten. Het pand wordt nu tijdelijk gebruikt door Stichting Jongerenwerk, deze stichting zal tot het einde van dit jaar haar onderkomen hebben in het pand. Inmiddels buigt de gemeente zich over het voormalig schoolgebouw om te zien welke mogelijkheden er zijn voor deze locatie.

Kerkplein/Molenbrink
De gemeente is nu eigenaar van plan Molenbrink. Alle panden zijn onlangs gesloopt. Begin dit jaar wordt de grond bouwrijp gemaakt en vindt archeologisch onderzoek en sanering van bodemverontreiniging plaats. Nadat het College van B&W een plan heeft gekozen, wordt de grond uitgegeven, zodat beleggers of ontwikkelaars het plan kunnen realiseren.

Bron: Kernenbulletin Gemeente Westland