Maasdijk

Kern Maasdijk41. Watertuinen
In Maasdijk wordt in fasen een nieuwe woonwijk gebouwd met zo’n 150 woningen in het sociale, dure en middeldure segment. Deze woonwijk ligt aan de zuidoostkant van Maasdijk, tegenover de parkachtig aangelegde waterberging bij de Lange Kruisweg. De bestemmingsplanprocedure gaat in januari 2010 van start. In de loop van dit jaar start de verkoop van de woningen die worden ontwikkeld door Grondvest. Kijk voor meer informatie op www.dewatertuinenvanmaasdijk.nl

43. Honderland
Bedrijvenpark Honderdland is zo’n 100 hectare groot en ligt direct aan de A20. Dit nieuwe bedrijvenpark wordt ontsloten op de Maasdijk door middel van een rotonde. Hiermee is een directe aansluiting mogelijk op de A20 naar Rotterdam en Hoek van Holland. Ontwikkelaar Honderland Ontwikkelingscombinatie (HOC) en de gemeente Westland realiseren hier een toekomstbestendig bedrijvenpark. De eerste fase – inmiddels bijna afgerond – is ongeveer veertig hectare groot en wordt begrensd door de Nolweg, Verkadestraat, Maasdijk, het Smidswatertje en de Burgemeester Elsenweg. Fase 2 wordt begrensd door de Nolweg, Verkadestraat, Maasdijk, het Smidswatertje, de Burgemeester Elsenweg en de nieuwe provinciale weg N223 vlakbij de Oranjesluisweg. In deze fase – die in voorbereiding is – gaat het om meer dan 55 hectare. De start van de uitvoering van deze fase is afhankelijk van de economische ontwikkelingen.

42. Oranjeplein
De afgelopen jaren is, in Maasdijk, het gebied gelegen tussen de Willem 111 straat en het Oranjeplein vernieuwd. Als laatste stap in deze vernieuwing is het gebied aan de beurt, dat gelegen is tussen het Oranjeplein, Prinses Marianneplein, Wilhelminastraat en Kerkhoflaan. Hier staat een appartementencomplex gepland met zorg- en commerciële voorzieningen op de begane grond. Het appartementencomplex zal vermoedelijk worden gebouwd in 3 fasen, variërend in hoogte. Als alles volgens planning verloopt zal eind 2010 worden gestart met de bouw.

Bron: Kernenbulletin Gemeente Westland