Honselersdijk

Kern Honselersdijk7. Burgemeestersbuurt
De nabij het centrum gelegen Burgemeestersbuurt in Honselersdijk is een kwetsbare buurt. Een deel van de ruim 450 woningen is sterk verouderd, de woonomgeving laat op sommige plekken te wensen over en de leefbaarheid staat onder druk. Om deze redenen werken gemeente en de woningcorporatie Vestia, die bijna tweederde van de woningen in bezit heeft, gezamenlijk aan een toekomstvisie op deze buurt. In de visie wordt gekeken wat er goed en minder goed is aan de buurt en wordt uiteengezet welke kansen er zijn om de buurt te verbeteren en weer toekomstbestendig te maken. Het gaat hierbij zowel om de aanpak van de woningen, maar ook om de openbare ruimte en voorzieningen. De visie is inmiddels in een vergevorderd stadium. Momenteel bekijken Vestia en de gemeente de financiële kant van het geheel om te zien welke plannen wel of niet haalbaar zijn. Zodra hierover meer bekend is, vindt besluitvorming plaats en worden de bewoners geïnformeerd en betrokken bij de uitwerking van de plannen. Voorlopige ideeën: Voorlopig wordt gedacht om een klein deel van de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit zullen in ieder geval de woningen van Vestia aan de Molenlaan zijn. Verder zal een groot deel van de wijk ingrijpend worden gerenoveerd, waarbij de woningen weer op een eigentijds niveau worden gebracht, zowel qua inrichting (keuken, badkamer) als energetisch (dubbel glas, isolatie). Daarnaast willen we de woonomgeving aanpakken, waprbij een aantal straten opnieuw wordt ingericht. Hierdoor krijgt de buurt een betere en logischer ontsluiting, ook in relatie tot de naastgelegen nieuwbouwwijk die in ontwikkeling is. We verwachten dat dankzij de herinrichting de parkeeroverlast zal verminderen. Tot slot zijn er nog kansen langs de Johan van Oldenbarneveldstraat. Hier staat een aantal oude panden, die vervangen worden door nieuwbouw en een impuls kunnen geven aan de buurt. We overwegen om in één van deze panden een nieuwe locatie voor het buurthuis te realiseren.

8. Buytenplaats Endeldijk
Tussen Honselersdijk en de Van Rheenenbuurt ligt aan de Endeldijkj Mariëndijk het woningbouwproject Buytenplaets Endeldijk. Deze wijk met een gevarieerd woningaanbod is ruim opgezet en royaal voorzien van water en groen. Het eerste deel van de nieuwe wijk, het Aquaparck, is klaar. Hier staan 18 twee-onder-éénkapwoningen, 14 waterwoningen, 9 rijwoningen en 21 appartementen. Eind april 2008 zijn de laatste woningen opgeleverd. Het tweede deelplan heet Boomparck en ligt tegenover ,de Burgemeester Hoogenboomstraat. Hier worden vijftig appartementen gebouwd, verdeeld over drie complexen met elk vier woonlagen en ondergrondse parkeergelegenheid. Aan de voorkant kijken de nieuwe bewoners uit op water en groen. Deze appartementen worden in hét eerste kwartaal van 2010 opgeleverd. Vestia bouwt hier nog drieëntwintig huurappartementen, waarvan de bouw medio 2010 van start gaat. In verband met de ontwikkeling van het derde deelplan werken betrokken partijen momenteel aan de uitwerking van de stedenbouwkundige kaders. Foto’s van het gerealiseerde Aquaparck zijn te vinden
op www.buytenplaets.nl

9. Trade Pare Westland Mars
Tussen de Middel Broekweg, Burgemeester Elsenweg, de Lange Broekweg en de Veilingroute zal ongeveer vierentwintig hectare duurzaam bedrijventerrein worden ontwikkeld als uitbreiding van het huidige Trade Parc Westland. Het bestemmingsplan van dit nieuwe terrein (Trade Parc Westland Mars) is vastgesteld en goedgekeurd. Op 29 oktober 2009 ontving de gemeente het Koninklijk Besluit waarin de onteigening van diverse percelen grond door de gemeente, nodig voor de realisatie van het Trade Parc, is goedgekeurd. De grond wordt bouwrijp gemaakt en verkocht aan FloraHolland. FloraHolland geeft de grond uit aan bedrijven die zich op het Trade Parc willen vestigen. In verband met de economische crisis is de nieuwbouw op het Trade Parc vertraagd.

Bron: Kernenbulletin Gemeente Westland