Vrijdag 21 januari as. om 19.00 uur zal de start verkoop van Waterrijk fase 3A deelplan 1 plaatsvinden op het kantoor van Naeldhuys NVM Makelaardij aan het Wilhelminaplein 2 in Naaldwijk. Op deze avond is de verkoopbrochure, prijslijst en inschrijfformulier beschikbaar; met het inschrijfformulier kunnen belangstellenden hun voorkeur voor een woning/ bouwnummer kenbaar maken. Deelplan 1 bestaat uit 6 geschakelde villa’s en 1 vrijstaande villa aan het water. Met het in de markt zetten van dit deelplan is er een begin gemaakt met de voltooiing van Woerdblok Waterrijk.

Bekijk hier direct de advertentie!

Fase 4 “Zandheuvel”
De vierde en laatste fase van Woerdblok, “Zandheuvel” is op dit moment volop in ontwikkeling. In totaal worden er 190 woningen gebouwd. Het principe van Woerdblok, onderscheid in vier kwadranten met vier verschillende thematische uitwerkingen, leidt ook in Zandheuvel tot een wijk met een heel eigen karakter. Waterwijk en Waterrijk waren wijken met veel water. Zandheuvel heeft tot op zekere hoogte verwantschap met Zandstrand door de zandige ondergond en de vertaling daarvan in architectuur en openbare ruimte. Zandheuvel heeft echter nadrukkelijk ook een eigen gezicht: minder strak, slingerende straten, hoogteverschillen, rijk aan variatie en er zijn verhoudingsgewijs wat meer exclusieve woningen gepland.