In het project Vreelande fase 5 is al gewerkt met het forum en het ‘wie-woont-waar?’. Door alle positieve reacties is besloten hiermee door te gaan en dergelijke werkwijze beschikbaar te stellen voor alle toekomstige westlandse nieuwbouwprojecten. Het archief van dit project heb ik als voorbeeld toegevoegd op de site zodat je kunt zien hoe het werkt.

Op het terrein van de voormalige veiling wordt het plan Vreelande gerealiseerd. De
wijk krijgt een groene en tuindorpachtige uitstraling, daarbij dankbaar gebruikmakend van de sloten en kanalen die destijds in het veilinggebied een transportfunctie vervulden. Het vriendelijke karakter van de wijk wordt versterkt door de omgevingsfactoren. Strand en duinen bevinden zich op loopafstand en de aansluiting met het centrum draagt bij tot een comfortabele leefomgeving.